Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

IVKO STOJKOVIĆ

Sećanja na rad sa Tomislavom Đorđevićem

Povod za moje pisanje je saznanje da je Tomislav Đorđević već preko sedam meseci u istražnom zatvoru zbog navodnog nepoštovanja ugovora o privatizaciji Ribarskog gazdinstva Beograd, to jest prodaje nepokretnosti pre roka. Smatram da se postupak po ovom pitanju može vrlo brzo sprovesti i da su razlozi ovako dugog zadržavanja dublji o kojima ću reći kasnije.

Primljen sam u Meridian banku 15.04.2002 god. na mesto direktora filijale u Valjevu. Od 01.06.2006 god. do 01.04.2007 god. obavljao sam dužnost regionalnog direktora. Preostalo vreme do sporazumnog prestanka radnog odnosa, tada već Kredit Agrikol banke iz Francuske proveo sam kao menadžer u filijali Lazarevac do 13.07.2007. god.

Mom prijemu u Meridian banku prethodila je provera preko privrednika Valjeva, Privredne komore Valjeva a takođe i provera u MUP-u Valjevo. Bez obzira što sam imao ogromno iskustvo Krušika, Srbijanke, Opštine, Rudnapa, Valjevske banke iz prethodnog se vidi da je vlasnik Meridijan banke tražio časnog čoveka pored ostalih kvaliteta.

Jezgro Meridian banke činili su takođe bliski prijatelji sa kojima je Tomislav Đorđević dugo godina radio i imao u njih neograničeno poverenje. Sve su to bili ljudi koji su u svojim oblastima bili eksperti i morali su na čelu sa Tomislavom Đorđevićem doprineti brzom razvoju banke. Osnovni ton svim aktivnostima banke davao je Tomislav Đorđević. Kao čovek koji je dugo godina radio u inostranstvu, uveo je nove tehnologije, nov pristup u realizaciji ciljeva banke, kadrova, a prvenstveno u informatičkoj tehnologiji.

Uvek nam je isticao da je klijent za banku najvažniji i da banka u odnosu sa klijentom mora poštovati zakonske odredbe i procedure koje je sama propisala. Nikada klijent ne može biti obmanut niti radnici banke mogu koristiti improvizacije.

Da bi sproveo brz razvoj banke i širenja filijala kroz uvođenje Evropskih tehnologija sprovođena je stalna edukacija kadrova i prijem mladih perspektivnih ljudi koji su pre prijema prolazili testiranje. Tražio je veliku lojalnost banci kao svojoj porodici tako da smo se međusobno družili i pomagali u razmeni iskustava.

Svaka filijala je praćena prema metodologiji koju je razvila Gen. Direktor Zlatica Nikačević i prema tome rangirana i primala platu. Moja filijala je za kratko vreme bila šesta u Srbiji, a ja sam lično šest puta u toku jedne godine dobio povećanje plate.

Veliki uspeh banke nije prošao bez posledica, nekoliko puta u dužem periodu banka je imala kontrolu inspekcije NBS. Tomislav Đorđević mi je lično jednom prilkom rekao da je u bivšem režimu imao problema sa poslovanjem.

Nekoliko puta je dolazio u Valjevo i ostavio izuzetan utisak na privrednike i vlasnike velikih firmi. Bio je cenjen kod svojih saradnika zbog svoje brzine u odlučivanju, motivacije,energije i poštenog odnosa prema radnicima. Uvažavao je mišljenje svojih saradnika, ja sam lično pitan za otvaranje filijala u Ubu, Bogatiću i Šapcu, a takođe i za više novih poteza koji su trebali da se uvedu u banci. Meridijan banka je prva koja je uvela funkciju menadžera funkcionalno najobučenijeg i najoperativnijeg radnika.

Po nalogu iz centrale bio sam lično prisutan pri razrešenju jednog direktora zbog krađe, a drugog zbog ponašanja koje ne odgovara direktoru filijale.

Smatram da je suština zadržavanja Tomislava Đorđevića u pritvoru sasvim drugo od učinjenog prekršaja. Upoznat sam da je posle prodaje banke krenuo u realizaciju uzgoja, prerade i izvoza ribe kupovinom DTD-Ribarstvo. Kompletnu fabriku za proizvodnju hrane za ribe kupio je u Kini i smestio u Bačkom Jarku. Sa istim ciljem kupljeno je i Ribarstvo Beograd.

Svakome je jasno da su u Srbiji podeljene interesne svere i da ova poslovna aktivnost koju ima Tomislav Đorđević možda treba da pripadne nekom drugom. Na ovaj način čoveka treba eliminisati iz biznisa, proglasiti ga kriminalcem , prekinuti poslovnu saradnju sa inostranstvom i firmu dovesti do kolapsa.

Jutros sam pročitao vest da se Svetlani Ražnjatović nudi od strane tužilaštva mala zatvorska a velika novčana kazna. To isto predlažem da se učini i Tomislavu Đorđeviću ako se utvrdi da je kriv.

Lično mi je drago da sam sarađivao sa Tomislavom Đorđevićem i obogatio svoje znanje iz bankarske svere.

Ivko Stojković

’02 – ’06 Meridian Bank Direktor filijale Valjevo

’06 – ’07 Meridian Bank Regionalni Direktor

’07 – ’07 Meridian Bank Menadžer filijale Lazarevac

 

Poslovni partneri:

Ljubivoje Nikolić, Slobodan Pejović, Štamparija TomićMirjana SoroFerenc KasaSrboljub ĐurićBrane PajićDušan Erdeljan, Živojin JanićGrupa privrednikaDušan BokićSlavko GabrićGeza BleskanjVeselin ŠibulBogdan RokvićBranislav Rosić

Kolege i saradnici:

Jovan CvetkovićDušan TadićJanez ŠkrubejSlavoljub PajkićStanka RadakovićZlatica NikačevićĐorđe MitrovićBiljana SimićMiladin SavićMiroslav FodoraMirjana SrijemacDragutin ČopBlažena AnđelićDamjan KordaGordana TešićDragan StojanovićDragan RadujkoIvko StojkovićIgor KizurŽeljko JakšićZdravko JosipovićVladislav HadžijaRobert HepSaša KrajnovićRadivoje Nikačević, Veselin RistićBranislav RadomirovićAleksandar Divljak

Drugi:

Marijana CarićGrupa školskih drugovaNikola LaćaracDragan KosanovićČelnici opštine Mali IđošIvan Kopić„Top 10 u Vojvodini“Gordana RadosavacZoran Trajković

Dalje: Igor Kizur

©2020 Porodica Đorđević