Pismo gospodinu Tomislavu Đorđeviću!
Trideset i dve godine radio sam u Vojsci Srbije kao profesionalni vojnik-oficir, kada sam penzionisan sa visokim činom. U toku rada sarađivao sam sa mnogim profilima ljudi i to kao saradnici neposredno u rada u vojsci ili u saradnji sa strukturama van iste. Pri tome sam, poslovno ili privatno, uspostavio kontakte koji su se delom razvile u trajno prijateljstvo, a da to nije uticalo na profesionalni rad.

Po ličnoj oceni, preranim odlaskom u penziju “po potrebi službe” sebi sam postavio cilj da i dalje radim, svoje znanje i iskustvo prezentujem van Vojske, uporedim način rada u vojsci sa radom u drugim strukturama i po mogućnosti prenesem na mlađe i neiskusnije saradnike.

Veoma brzo, data mi je mogućnost da u DTD RIBARSTVO DOO svoj cilj i želju ostvarim. Po upoznavanju sa vrstom i obimom posla u investicionom održavanju, gde mi je predočeno da slobodno mogu da iznesem svoje viđenje stanja i potrebe za unapređenje istog, pristupio sam detalnoj analizi i sačinio predlog plana za realizaciju.

Na prvom sastanku kolegijuma, gospodine Tomislave Đorđeviću, kao predsednik kompanije, pružili ste mi priliku da svoje viđenje stanja i plan realizacije iznesem u potpunosti. Na moje predloge, pokazali ste interesovanje i u celosti prihvatili uz napomenu “Za investicije će biti finansija jer će se time unaprediti proizvodnja“.

Kroz rad na investicionom održavanju, a kasnije i u toku izgradnje objekata, Fabrike hrane za ribu, Fabrike prerade ribe i ostalih objekata, Vaš odnos gospodine Tomislave Đorđeviću kao poslodavca i mene kao izvršioca, uvek je bio dosledan tj. u pravom smislu reči profisionalan, a da se time nije narušavalo moje dostojanstvo. Uvažavane su moje sugestije i predlozi, a eventualna ne slaganja su kompromisno rešavana, a u cijlu unapređenja rada.

Kako u svakom radu mogu nastati nenamerni ili slučajni propusti, tako se i meni dogodilo. I u takvim situacijama Vi ste gospodine Tomislave svojim sugestijama težili da se isti prevaziđu i da se rad i saradnja nastave. Ovakav odnos, gospodine Tomislave imate i prema ostalim zaposlenima i nisam bio u pruilici da se neko žalio na nekorektan i ne poslovan odnos.

Da je ovakav Vaš odnos (gospodina Tomislava) prema mom radu i mene lično korektan i poslovan, govori i podatak da se sve ovo traje od 01. februara 2007. godine do današnjeg dana, jer da je u suprotnom ne bih u navedenom vremenu radio, gde sam i sada zaposlen, u DTD RIBARSTVO DOO, jer rad u istom nije mi jedini izvor prihoda, a i da jeste ne bih dozvolio bilo kakvu diskriminaciju.

I sada kada ste privremeno sprečeni da direktno rukovodite kompanijom, želim Vam da uspešno prevaziđete sve ono sa čim se suočavate, imate moju punu podršku, ako Vam može makar delom pomoći. Želim da nastavite sa realizacijom Vaših zamisli na unapređenju rada kompanije i investicija koje su planirane.

Sa poštovanjem
Veselin Ristić


Poslovni partneri:
Ljubivoje Nikolić, Slobodan Pejović, Štamparija Tomić, Mirjana Soro, Ferenc Kasa, Srboljub Đurić, Brane Pajić, Dušan Erdeljan, Živojin Janić, Grupa privrednika, Dušan Bokić, Slavko Gabrić, Geza Bleskanj, Veselin Šibul, Bogdan Rokvić, Branislav Rosić

Kolege i saradnici:
Jovan Cvetković, Dušan Tadić, Janez Škrubej, Slavoljub Pajkić, Stanka Radaković, Zlatica Nikačević, Đorđe Mitrović, Biljana Simić, Miladin Savić, Miroslav Fodora, Mirjana Srijemac, Dragutin Čop, Blažena Anđelić, Damjan Korda, Gordana Tešić, Dragan Stojanović, Dragan Radujko, Ivko Stojković, Igor Kizur, Željko Jakšić, Zdravko Josipović, Vladislav Hadžija, Robert Hep, Saša Krajnović, Radivoje Nikačević, Veselin Ristić, Branislav Radomirović, Aleksandar Divljak

Drugi:
Marijana Carić, Grupa školskih drugova, Nikola Laćarac, Dragan Kosanović, Čelnici opštine Mali Iđoš, Ivan Kopić, „Top 10 u Vojvodini“, Gordana Radosavac, Zoran Trajković


Dalje: Branislav Radomirović
©2019 Porodica Đorđević Početna