Meridian Banka
1992. godine Tomislav Đorđević osniva Yuco banku, kasnije poznatu kao Meridian banka. Time omogućava nesmetan rad svojim, i drugim sličnim malim i srednjim preduzećima, imajući u vidu teškoće kroz koje su prolazile tada postojeće banke.

Vremenom je razvio uglednu banku za stanovništvo i preduzeća, sa reputacijom za efikasnost i kvalitet usluga. 75 filijala je otvoreno širom zemlje, a 620 zaposlenih je pružalo usluge za više od 75.000 klijenata.

Kroz svoje iskustvo u IT-u izgradio je komparativne prednosti. Banka je bila lider u uvođenju modernih tehnologija. Prva je uvela elektronsko bankarstvo u Srbiji, bila je među prvima koja je uvela bankomate, kao i jedna od retkih banaka koja je svojim klijentima tehnički omogućila neometan prelazak platnog prometa iz ZOP u banke. Meridian banka bila je jedina banka u Srbiji sa integralnim informacionim i komunikacionim sistemom koji je pokrivao sve filijale širom zemlje.

2005. godine banka je dokapitalizovana od strane francuske banke Credit Agricole, koja je tokom 2006. godine kupila preostale udele i postala jedini akcionar banke. Banka je prodata za oko EUR 75 miliona.

O radu sa Tomislavom Đorđevićem iz tog perioda govore Slavoljub Pajkić, Zlatica Nikačević, Marijana Carić, Miladin Savić, Blažena Anđelić, Nikola Laćarac, Mirjana Soro, Dragan Radujko, Ivko Stojković, Dragan Kosanović, Igor Kizur, Slavko Gabrić, Veselin Šibul, Vladislav Hadžija, Bogdan Rokvić, Robert Hep, Branislav Rosić, Branislav Radomirović i Aleksandar Divljak.


Dalje: NS Invest
©2019 Porodica Đorđević Početna