Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Agroživ

Navodi

U medijskim objavama nakon hapšenja u avgustu 2010. godine (B92Večernje novostiBlicPolitikaPressVečernje novosti) navodi se kako je Tomislav Đorđević svojoj kćerci Tijani osnovao privatni zavod za sudska veštačenja i kako je taj zavod veštačio u slučaju Agroživa.

Dalje se navodi da je upravo veštačenje tog zavoda činilo osnov na kome se temelji optužnica čelnicima Agroživa, a da je jedan od oštećenih koji je sudu ispostavio odštetni zahtev veći od 350 miliona dinara i Meridian banka, na čijem čelu je bio Tomislav Đorđević.

Istina

Zavod za sudska veštačenja Novi Sad je osnovan još sedamdesetih godina prošlog veka.

Privatizovan je na javnoj aukciji 18. oktobra 2007. godine. U trenutku privatizacije Zavoda Tomislav Đorđević već godinu dana nije bio vlasnički uključen u Meridan Bank – prodaja akcija banke obavljena je na Beogradskoj berzi u septembru 2006. godine.

Za vreme dok je Tomislav Đorđević bio na čelu Meridan Bank, Agroživ-u nije odobren niti jedan kredit. Krediti koji se pominju u odštetnom zahtevu Meridian Bank Credit Agricole Group zapravo datiraju iz vremena nakon odlaska Tomislava Đorđevića iz banke.

Iz navedenog se jasno vidi da ni Tomislav Đorđević, niti njegova kći Tijana Đorđević, nisu mogli imati nikakav konflikt interesa kada je u pitanju proces protiv čelnika Agroživa, a još manje su mogli da veštače u svoju korist kako se to navodi u pojedinim medijima.

Dalje: Fontana

©2020 Porodica Đorđević