Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Hotel Prag

Navodi

U medijskim objavama nakon hapšenja u avgustu 2010. godine (B92RTSVečernje novostiBlic, Politika, Press, Vreme) izneta je tvrdnja da je u januaru 2010. godine Agencija za privatizaciju raskinula sa Tomislavom Đorđevićem ugovor o privatizaciji hotela Prag zbog njegovog neispunjenja ugovornih obaveza.

Istina

Agencija za privatizaciju je u julu 2009. godine obavestila Tomislava Đorđevića da će ugovor o privatizaciji biti raskinut zbog navodnog nepostojanja kontinuiteta u pretežnoj delatnosti poslovanja za koju je hotel registrovan. Ovo obaveštenje agencija šalje na dan dospeća treće rate za privatizaciju i njime, nakon isteka roka od 60 dana, de facto raskida ugovor o privatizaciji.

U svom obaveštenju Agencija tvrdi da kontinuitet poslovanja nije ostvaren jer su prihodi iz 2009. godine manji od prihoda iz 2008. godine. Agencija se ni u jednom delu ne osvrće na činjenice da je hotel tokom 2008. i 2009. godine kompletno renoviran i da je u samo renoviranje uloženo gotovo tri miliona evra.

Sam osnov raskida – tumačenje kontinuiteta poslovanja kroz ostvareni manji promet – duboko je problematičan jer se kao takav ne pominje niti u ugovoru o privatizaciji niti u Zakonu o privatizaciji.

Tumačeći ovaj potez Agencije kao pokušaj nepravednog oduzimanja imovine, Tomislav Đorđević u oktobru 2009. godine podnosi tužbu protiv Agencije nadležnom trgovinskom sudu. Ne čekajući ishod spora pred sudom, i time preuzimajući na sebe ulogu suda, Agencija u januaru 2010. godine objavljuje kako je Ugovor raskinut, proglašavajući Tomislava Đorđevića nesavesnom stranom.

O tome kako Agencija za privatizaciju svojim postupcima zaobilazi zakon i nadležne sudove, možete pročitati ovde.

Detalje i dokumentaciju iz privrednih sporova između Tomislava Đorđevića i Agencije za privatizaciju u vezi Hotela Prag možete naći ovde.

O krivičnom postupku za navodne zloupotrebe u Hotelu Prag možete pročitati ovde.

 

Dalje: Ribarsko gazdinstvo

©2020 Porodica Đorđević