Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Ribarsko gazdinstvo - optužbe i krivični postupak

Tomislav Đorđević i saradnici se terete zbog navodno štetnih ugovora o zakupu i prodaji nekretnina Ribarskog gazdinstva preduzeću DTD Ribarstvo.

optužnici se tvrdi da realna vrednost imovine koju je Ribarsko gazdinstvo prodalo DTD Ribarstvu za 151.243.544,00 din. navodno vredi 270.506.220,50 din. i da je tom prodajom Ribarsko gazdinstvo oštećeno za 119.262.676,50 din., kao i da je Ribarsko gazdinstvo kroz manje naplaćen zakup distributivnih centara DTD Ribarstvu (ukupne rashladne površine cca 1.000m2) za period od ukupno 15 meseci oštećeno za iznos od 129.033.487,96 din.

Ove tvrdnje su u potpunosti zasnovane na “procenama” tržišne vrednosti “interne komisije” Ribarskog gazdinstva, koju je oformio privremeni zastupnik kapitala u ovom preduzeću Nebojša Mandić.

Članovi ove komisije ne poseduju nikakva znanja ni iskustva koja bi ih kvalifikovala za procenu vrednosti objekata i zakupa objekata. Komisija na primer, procenjuje ukupnu prodajnu vrednost distributivnog centra Ribarskog gazdinstva u selu Vakup pored Aleksinca na 13.482.780,69din, a tržišnu vrednost 15 meseci zakupa za delove tog istog objekta na 22.714.188,36din (mesečno 1.514.279,22din). Po nalazu komisije se dakle ceo taj objekat trebao isplatiti od 9 meseci najma DTD Ribarstvu. Sličan je apsurd kod procene najma za sve druge objekte, a pritom je komisijska procenjena vrednost objekata koji su izdati u zakup i/ili prodati drastično precenjena.

Iako je većina realizovanih kupoprodajnih cena imovine zasnovana na postojećoj proceni vrednosti imovine Ribarskog gazdinstva od strane ovlašćenog procenitelja, komisija je sačinila svoje izveštaje ne koristeći zvanične-važeće podatke o knjigovodstvenoj i tržišnoj vrednosti prodate imovine Ribarskog gazdinstva, bez konsultacije ni sa jednim ovlašćenim stručnjakom i mimo važećih zakonskih propisa i metoda procene vrednosti imovine, što potvrđuju iskazi samih članova komisije pred istražnim sudijom.

Odbrana je tokom istrage dostavila sudu nalaze ovlašćenih veštaka koja potvrđuju da navodna korist odnosno šteta jednostavno ne postoji. U toku krivičnog postupka, 26. maja 2011., od strane Ribarskog gazdinstva pokrenut je i privredni spor u kojem se traži poništenje navodno “štetnih ugovora” o prodaji iste imovine koja je predmet krivičnog postupka. Po nalazu sudskog veštaka u privrednom postupku, iznos koji je DTD Ribartsvo platilo za imovinu Ribarskog Gazdinstva je veći od procenjene tržišne vrednosti te imovine. Po nalazu specijalnog odeljenja KPMG za finansijsku forenziku, vodećeg sudskog veštaka u Evropi, DTD Ribarstvo platilo je 91 milion dinara više od minimalne fer cene za imovinu RGB u datom trenutku.

Policija je elementarnom logičkom proverom sadržaja nalaza „interne komisije“ u ekonomskom ili pravnom smislu lako mogla da utvrdi da oni nisu verodostojni, da sadrže netačne podatke i da su ih sastavila lica koja nisu stručna za sastavljanje takvih dokumenata. Postupajući policijski inspektor, Milosav Stojanović, doktor menadžmenta, je nalaze „interne komisije“ kao validne uneo u Krivičnu prijavu.

Tužilaštvo je bez dalje provere pokrenulo istražni postupak, insistiralo na određivanju pritvora okrivljenima i protivno stvarnim rezultatima istrage nalaze komisije 6 meseci kasnije prepisalo i u optužnicu. Protivno zakoniku o krivičnom postupku, optužnica ne sadrži opis dela koje se Tomislavu Đorđeviću stavlja na teret, niti navodi ijedan dokaz protiv njega, a istovremeno se uopšte ne izjašnjava o dokazima koje je odbrana dostavila u toku istražnog postupka.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda, a u nekoliko navrata i Apelacioni sud, mesecima su okrivljenima produžavali pritvor zbog navodnih „posebno teških okolnosti krivičnog dela“, iako tužilaštvo nije pružilo nijedan validan dokaz za to da su okrivljeni počinili bilo kakvo krivično delo, a kamoli da su isto počinili na „posebno težak“ način koji bi opravdavao njihovo pritvaranje.

Prigovor na optužnicu koji je odbrana uložila u februaru 2011., krivično veće Višeg suda odbilo je krajem juna 2011. bez ijednog osvrta na činjenične argumente odbrane i zakonske nedostatke optužnice.

Suđenje još uvek nije zakazano.

Tomislav Đorđević i drugi okrivljeni podneli su krivične prijave protiv lica za koje postoje dokumentovani dokazi da su učestvovali u kreiranju lažnih optužbi i montiranju krivičnog postupka (Milosav StojanovićNebojša Mandić, Boško Ristić i drugi).

Tužilaštvo je ove krivične prijave odbacilo, iako je protiv Tomislava Đorđevića i drugih na bazi neverodostojnih izveštaja komisije Ribarskog gazdinstva bez oklevanja pokrenulo postupak i zahtevalo višemesečni pritvor.

Tomislav Đorđević i drugi oštećeni su u svojstvu privatnog tužioca pokrenuli krivične postupke protiv gore navedenih lica. Ovi postupci stoje u mestu.

Dalje: Hotel Prag – optužbe i krivični postupak

©2020 Porodica Đorđević