Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Novosti

03.07.2019.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Apelacioni sud u Beogradu doneo je pravosnažnu Presudu i time potvrdio Presudu Višeg suda u Beogradu od 18.6.2018.


04.03.2019.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na Presudu Višeg suda od 18.06.2018.


18.06.2018.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Viši sud u Beogradu doneo je Presudu u predmetu Ribarsko Gazdinstvo Beograd, kojom se svi optuženi u krivičnom sporu oslobađaju optužbe.


18.07.2016.
Hotel Prag – krivični postupak. Viši sud u Beogradu je doneo Rešenje o obustavljanju krivičnog postupka u predmetu “Hotel Prag”. Viši sud je Rešenje doneo posle obaveštenja Višeg javnog tužilaštva da odustaje od daljeg krivičnog gonjenja.


26.06.2014.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević dobio Poziv na pripremno ročište i Rešenje Apelacionog suda u Beogradu od 29.01.2014. o nadležnosti Višeg suda u Beogradu. Ročište nije održano zbog štrajka advokata. Na sajtu će biti objavljeni svi prikupljeni dokazni dokumenti i sve izjave svih učesnika u ovom postupku kao i sudski zapisnici.


13.06.2014.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević podneo Žalbu Ustavnom sudu RS zbog toga što Viši sud u Beogradu nije razmotrio odgovore na neimenovani akt VJT od 14.05.2010.


05.06.2014.
Apelacioni sud u Beogradu, posle 3 godine i 6 meseci, doneo Rešenje o odbijanju žalbe Tomislava Đorđevića na Rešenje o pritvoru Višeg suda od 29.12.2010. ?!


17.04.2014.
Hotel Prag – krivični postupak. Tomislav Đorđević dobija neimenovani akt Višeg javnog tužilaštva od 30.05.2013. u kome se Viši sud u Beogradu obaveštava o “izostavljanjima” jedne reči, “dodavanju” jedne reči i nekakvom “menjanju” pravne kvalifikacije u postojećem zahtevu za sprovodjenje istrage iz 2011.


25.03.2014.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević i njegovi branioci su uložili odgovore na neimenovani akt VJT u Beogradu kojim se “menja” optužnica iz 2010.


12.03.2014.
Hotel Prag – krivični postupak. Apelacioni sud u Beogradu doneo Rešenje o odbijanju žalbi Tomislava Đorđevića i njegovih branilaca od 03.03.2014.


07.03.2014.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević dobija neimenovani akt Višeg javnog tužilaštva od 14.05.2013. u kome se Viši sud u Beogradu obaveštava o nekakvim “brisanjima” jedne reči i nekakvom “menjanju” pravne kvalifikacije u postojećoj optužnici iz 2010.


03.03.2014.
Hotel Prag – krivični postupak. Tomislav Đorđević i njegov branioc su uložili žalbe na Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu kojim se sud proglašava nenadležnim za vođenje krivičnog postupka po navodnom krivičnom delu iz člana 234 KZ.


24.02.2014.
Tomislav Đorđević podnosi žalbu Ustavnom sudu zbog kršenja prava na žalbu 2011.


06.02.2014.
Hotel Prag – krivični postupak. Prvi osnovni sud u Beogradu donosi Rešenje o nenadležnosti za vodjenje krivičnog postupka po navodnom krivičnom delu iz člana 234 KZ.


05.02.2014.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin poslao je upit Evropskoj komisiji o vladavini prava u Srbiji, u vezi sa arbitrarnom primenom novog člana 234 Krivičnog zakona („zloupotreba položaja odgovornog lica“) i nedostatkom pravne sigurnosti za investitore. Pismo na engleskom jeziku dostupno je na sajtu Evropskog parlamenta.


05.02.2014.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević podneo Pritužbu Ministarstvu pravde RS, Visokom savetu sudstva RS i Apelacionom sudu u Beogradu, radi sankcionisanja odgovornih u Višem sudu u Beogradu koji nisu prosledili njegovu žalbu na pritvor Apelacionom sudu u Beogradu na odlučivanje i više od dve godine lažnim informacijama zataškavali navedeno.


30.09.2013.
Hotel Prag – krivični postupak. Apelacioni sud u Beogradu doneo Rešenje kojim se odbijaju žalbe Tomislava Đorđevića i njegovih branilaca od 27.06.2013.


12.09.2013.
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odlučio je da neće razmatrati predstavke Tomislava Đorđevića dok se ne iscrpe svi pravni lekovi u Srbiji. Po okončanju ožalbenih postupaka u Srbiji, Tomislav Đorđević se može ponovo obratiti sudu u Strazburu.


27.06.2013.
Hotel Prag – krivični postupak. Tomislav Đorđević i njegovi branioci su uložili žalbe na Rešenje Višeg suda u Beogradu kojim se sud proglašava nenadležnim zbog prekvalifikacije iz člana 359 KZ u član 234 KZ.


07.06.2013.
Hotel Prag – krivični postupak. Viši sud u Beogradu donosi Rešenje o izmeštanju nadležnosti zbog prekvalifikacije navodnog krivičnog dela iz člana 359 KZ u član 234 KZ.


03.06.2013.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Tomislav Đorđević i njegovi branioci su uložili žalbe na Rešenje Višeg suda o Beogradu kojim se sud proglašava nenadležnim zbog prekvalifikacije iz člana 359 KZ u član 234 KZ.


28.05.2013.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Advokati Tomislava Đorđevića primaju Rešenje Višeg suda u Beogradu o izmeštanju nadležnosti zbog prekvalifikacije navodnog krivičnog dela iz člana 359 KZ u član 234 KZ.


29.03.2013.
Ribarsko gazdinstvo – krivični postupak. Odeljenje za finansijsku forenziku međunarodne revizorske kuće KPMG je završilo analizu poslovnog odnosa DTD Ribarstva i Ribarskog gazdinstva. Nalaz KPMG potvrđuje da su kupoprodajni ugovori koji su predmet krivičnog postupka zaključeni u skladu sa očekivanim fer vrednostima.


27.03.2013.
European Voice objavljuje članak u kojem se navodi slučaj Tomislava Đorđevića.


22.03.2013.
Zaštitnik građana utvrdio je da je krivičnom postupku protiv Tomislava Đorđevića i drugih prekršena pretpostavka nevinosti od strane Ministarstva policije. Rešenje je objavljeno na sajtu Zaštitnika građana.


22.02.2013.
Hotel Prag – privredni spor. Tomislav Đorđević dobija presudu Vrhovnog kasacionog suda od 13.12.2012. kojom se odbija njegov zahtev za reviziju.


18.02.2013.
European Parliament Magasine objavljuje članak Specijalnog izvestioca EP za Srbiju, Jelka Kacina, o vladavini prava u Srbiji i zloupotrebi člana 359 (strana 16).


08.01.2013.
Ribarsko gazdinstvo. DTD Ribarstvo prima presudu privrednog suda u Novom Sadu, kojom se odbija tužbeni zahtev iniciran od strane zastupnika kapitala u Ribarskom gazdinstvu. Sud je utvrdio da Ribarsko gazdinstvo nije pretrpelo štetu u poslovnom odnosu sa DTD Ribarstvom. Ista ta navodna “šteta” je i dalje predmet krivičnog postupka protiv Tomislava Đorđevića i drugih.


24.12.2012.
Skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Ostaje nejasno na koji način će se u praksi primenjivati članovi 234 i 359 KZ, čije izmene stupaju na snagu 15. aprila 2013. godine.


21.12.2012.
Tomislav Đorđević predao je treću predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, u vezi sa neosnovanim krivičnim progonom (na engleskom jeziku).


06.12.2012.
Vlada je usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, po kojem vlasnici neće biti uključeni u krug odgovornih lica koja mogu zloupotrebiti položaj. Izmene člana 359 i 234 i dalje ostavljaju širok prostor za zloupotrebu, obzirom da ostaje nejasno koje vrste radnji odgovornih lica u privredi mogu biti inkriminisane po članu 234.


30.11.2012.
Tomislav Đorđević predao je predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u vezi sa privatizacijama Ribarskog gazdinstva Beograd i Hotela Prag (na engleskom jeziku).


26.10.2012.
Poslanici Evropskog parlamenta izdali su saopštenje za javnost o planiranim izmenama člana 359 i 234 Krivičnog zakonika. Srpski mediji nisu objavili saopštenje.


16.10.2012.
Financial Times objavljuje komentar Tomislava Đorđevića.


15.10.2012.
Ministarstvo pravde na svom sajtu objavilo je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koja je u suprotnosti sa evropskim standardima i zahtevima iz rezolucije Evropskog parlamenta. Po ovom predlogu, neosnovano krivično gonjenje vlasnika i zaposlenih u privatnim preduzećima biće omogućeno novim “kaučuk” delom u članu 234 – zloupotreba ovlašćenja odgovornog lica, umesto dosadašnjeg dela u članu 359 – zloupotreba službenog položaja. Do 29. oktobra zainteresovani mogu dostaviti komentare (detalji dostupni na sajtu ministarstva).


11.10.2012.
European Voice objavljuje komentar Tomislava Đorđevića.


26.08.2012.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, sastao se sa Tomislavom Đorđevićem u Novom Sadu i posetio preduzeće DTD Ribarstvo. Pogledajte intervju Jelka Kacina za Vesti B92 28.08.2012.


06.08.2012.
Hotel Prag. Tomislav Đorđević je izjavio reviziju za privredni spor.


27.07.2012.
Ribarsko gazdinstvo. Tomislav Đorđević podnosi novu žalbu Ustavnom sudu zbog odbijene revizije privrednog spora.


18.07.2012.
Hotel Prag. Tomislav Đorđević dobija rešenje Privrednog apelacionog suda od 06.06.2012. godine kojim se odbija njegova žalba.


04.07.2012.
Ribarsko gazdinstvo. Tomislav Đorđević dobija rešenje Vrhovnog kasacionog suda o odbijanju zahteva za reviziju 22.03.2012.


24.06.2012.
Tomislav Đorđević je uputio pismo predsedniku Republike Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, kojim ga obaveštava o svom slučaju.


14.06.2012.
Protiv Nebojše Mandića, Boška Ristića, Spomenke Milojević, Svetlane Čolović, Svetlane Tonić i Kristine Loci preuzeto gonjenje, podnošenjem Zahteva za sprovođenje istrage.
29.05.2012. Više javno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv navedenih lica od 25.01.2012.


23.05.2012.
Tomislav Đorđević preuzeo gonjenje Milosava Stojanovića, samostalnog policijskog inspektora MUP-a, podnošenjem Zahteva za sprovođenje istrage.
10.05.2012. Prvo osnovno javno tužilaštvo je odbacilo odbacilo krivičnu prijavu protiv Milosava Stojanovića samostalnog policijskog inspektora MUP-a od 07.03.2012.


29.03.2012.
Evropski parlament usvaja rezoluciju o Srbiji u kojoj se zahteva izmena člana 359. Krivičnog zakonika i momentalno obustavljanje neosnovanih postupaka protiv vlasnika i menadžmenta privatnih preduzeća (tačka 18 rezolucije).


07.03.2012.
Protiv Milosava Stojanovića, doktora menadžmenta, samostalnog policijskog inspektora MUP-a podneta krivična prijava za zloupotrebu službenih ovlašćenja u izradi krivičnih prijava u slučajevima Ribarsko gazdinstvo Beograd i Hotel Prag Beograd.
Ovde možete preuzeti prateću dokumentaciju uz Krivičnu prijavu za Ribarsko gazdinstvo i Hotel Prag.


25.01.2012.
Protiv Nebojše Mandića, Boška Ristića, Spomenke Milojević, Svetlane Čolović, Svetlane Tonić i Kristine Loci podneta krivična prijava za izradu „friziranih“ finansijskih procena i izveštaja o tržišnoj vrednosti po osnovu kojih je pokrenut krivični postupak u slučaju Ribarsko gazdinstvo Beograd. Prateću dokumentaciju uz KP možete preuzeti ovde.


12.01.2012.
Zavod za konsalting i veštačenja doo – Novi Sad je 12.01.2012. godine u privrednom sporu procenio tržišnu vrednost imovine koju je Ribarsko gazdinstvo prodalo DTD Ribarstvu na 82 miliona dinara metodom likvidacione vrednosti, a 149 miliona dinara metodom prinosne vrednosti. Obe procene su niže od cene koju je za objekte platilo DTD Ribarstvo. U krivičnom postupku, na osnovu friziranih procena “interne komisije” Ribarsko gazdinstvo, okrivljeni se terete da su istu tu imovinu Ribarskog gazdinstva prodali ispod cene DTD Ribarstvu i time navodno naneli štetu u iznosu od 124 miliona dinara.


14.12.2011.
Guardian objavljuje komentar Tomislava Đorđevića.


12.12.2011.
Tomislav Đorđević se obraća Predsednicima poslaničkih grupa Skupštine Srbije, nevladinim organizacijama, Predsedniku Skupštine Srbije i Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije.


19.10.2011.
Hotel Prag istražni postupak – Krivično veće Višeg suda u Beogradu donosi Rešenje o odbijanju žalbi drugih okrivljenih i branioca na Rešenja o sprovođenju istrage.


03.10.2011.
Tomislav Đorđević se obraća Savetu za štampu i Nezavisnom udruženju novinara Srbije.


31.08.2011.
Komesar Štefan File odgovara na pitanje izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Odgovor na engleskom jeziku dostupan je na sajtu Evropskog parlamenta. Odgovor možete preuzeti ovde na srpskom i engleskom jeziku.


02.08.2011.
Hotel Prag istražni postupak – Krivično veće Višeg suda u Beogradu donosi Rešenje o odbijanju Žalbe Tomislava Đorđevića na Rešenje o sprovođenju istrage.


29.06.2011.
Krivično veće Višeg suda u Beogradu odbija prigovor na optužnicu u predmetu Ribarsko gazdinstvo bez bilo kakvog odgovora na argumente odbrane.


29.06.2011.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin poslao je upit Evropskoj komisiji o vladavini prava u Srbiji, navodeći slučaj Đorđević kao primer nedostatka pravne sigurnosti za investitore i razloga za zabrinutost po pitanju nezavisnosti pravosuđa. Pismo na engleskom jeziku dostupno je na sajtu Evropskog parlamenta. Pismo možete preuzeti i ovde na srpskom i engleskom jeziku.


22.06.2011.
Neistine. Postavljeno pismo Dimitriju Boarovu i redakciji nedeljnika Vreme u vezi članka objavljenog u Vremenu povodom hapšenja.


22.06.2011.
Postavljena nova stranica Privatizacija – Fontana.


21.06.2011.
Ribarsko gazdinstvo. Tomislav Đorđević podneo reviziju i ustavnu žalbu na presudu Privrednog apelacionog suda.


21.06.2011.
Hotel Prag. Postavljena pravna mišljenja gospođe Jelisavete Vasilić, bivšeg sudije Višeg privrednog suda u Beogradu na stranici Privatizacija – Hotel Prag.


02.06.2011.
Hotel Prag. Predati svi podnesci u sporu Agencije za privatizaciju protiv Tomislava Đorđevića (od 27.05.2011. do 02.06.2011.).


26.05.2011.
Ribarsko gazdinstvo Beograd podnelo tužbu, protiv DTD Ribarstva na vrednost 31m dinara, videti stranu Krivični postupci – Ribarsko gazdinstvo.


26.05.2011.
Postavljena dokumentacija iz privrednih sporova sa Agencijom za Privatizaciju vezano za Ribarsko gazdinstvo i Hotel Prag.


12.05.2011.
Tomislav Đorđević pušten iz pritvora nakon 9 meseci i 6 dana odlukom Apelacionog suda.


11.05.2011.
Tomislav Đorđević i saradnici iz hotela Prag pozvani na saslušanje kod istražnog sudije kao okrivljeni u novoj krivičnoj istrazi.


©2020 Porodica Đorđević