Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Privatizacija - pozadina krivičnog postupka

Nevolje Tomislava Đorđevića započinju onog trenutka kada se pojavljuje kao učesnik u procesu privatizacije.

Postupak privatizacije bi morao biti izuzetno transparentan i zakonit s obzirom da su učesnici i strane kompanije i da je u pitanju proces od velike važnosti za Srbiju. Nakon prodaje Meridian banke 2006. godine, Tomislav se prvi put odlučuje da uloži deo kapitala kroz proces privatizacije, isključivo u funkciji strateškog investitora.

Tomislav se na privatizacijama pojavljuje 2007. godine kao kupac koji kupuje preduzeća iz delatnosti koje razvija i kroz značajna ulaganja. Njegov osnovni fokus je na preduzećima iz oblasti ugostiteljstva i ribarstva.

Već 2008. godine Tomislavu postaje jasno da u procesu privatizacije u Srbiji vladaju druga pravila od onih koja regulišu normalne poslovne odnose. Država mu nakon prodaje Ribarskog gazdinstva iz preduzeća sudskim putem izuzima najvredniju imovinu – ribnjak Perućac, a u HTP Fontana gde je manjinski akcionar onemogućava mu ostvarivanje svojih vlasničkih prava. Na njegove apele da se situacija u ovim preduzećima dovede u red, Agencija ne reaguje. Na koncu, 2009. godine, Agencija za privatizaciju obaveštava ga da će raskinuti i ugovor o privatizaciji Hotela Prag, protivno odredbama ugovora i Zakona.

Kako bi zaštitio svoja ulaganja od samovoljnih i nezakonitih postupaka Agencije za privatizaciju, Tomislav Đorđević obraća se sudu. Dalji tok ovih postupaka samo potvrđuje da princip jednakosti stranaka u sporu u Srbiji ne važi ako je država jedna od ugovornih strana.

Relevantne zakonske odredbe možete naći ovde.

Dalje: Primena Zakona na primeru Tomislava Đorđevića

©2020 Porodica Đorđević