Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Fontana

U prvoj polovini 2007. godine, kompanije u kojima Tomislav Đorđević ima vlasničko učešće, putem Beogradske Berze, kupile su ca 26,50% akcija HTP Fontane ad iz Vrnjačke Banje od malih akcionara.

Obzirom da su hotelski i ugostiteljski objekti Fontane, posle decenijske nebrige, zahtevali znatna ulaganja (7 hotela, više restorana, kafea i drugih objekata sa preko 40.000 m2 poslovnog prostora) kako bi se doveli u pristojno stanje, Tomislav Đorđević je putem firme Arious Ltd – najvećeg pojedinačnog malog akcionara, ponudio kredit akcionarima Fontane za neophodne rekonstrukcije, adaptacije i uređenje objekata po potrebnim turističkim i drugim standardima – što tada nije prihvaćeno.

Od juna 2007. godine upravljanje Fontanom je preuzeo Akcijski fond Republike Srbije, sada Agencija za privatizaciju Republike Srbije, putem privremenih zastupnika kapitala.

Tokom protekle četiri godine (decembar 2006. – decembar 2010.): otuđen je hotel Park i više poslovnih prostora, stavljene su hipoteke na skoro sve objekte u visini preko 250m dinara, ostvareni su gubici od preko 406m dinara a obaveze Fontane su porasle za preko 295m dinara.
Protiv Fontane se vodi više desetina sporova, za zaposlene nisu uplaćivani porezi i doprinosi, kao ni ostali porezi, a samo dug prema lokalnoj samoupravi je veći od 130m dinara.

Istovremeno, u celom tom periodu, Agencija (Akcijski fond) akcionarima sa 26,50% vlasništva nikada nije dozvolila učešće u upravljanju Fontanom niti kontrolu njenog poslovanja, zbog čega su podnete četiri tužbe za pobijanje odluka skupština akcionara Fontane.

Stanje u Fontani je u stvari, mnogo gore, obzirom da navedeni rezultati četvorogodišnjeg upravljanja društvom od strane Agencije (Akcijskog fonda) ne obuhvataju zatezne i kaznene kamate i troškove sudskih sporova i prinudnih izvršenja, koji su zamrznuti odlukom Vlade Republike Srbije da restruktuira Fontanu u septembru 2009.

U junu 2010. godine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja zatražilo je preko gospodina Aleksandra Vlahovića (Eki Investment doo) ponudu za prodaju manjinskog paketa akcija (26,50%) na koju nije dat odgovor.

Nakon hapšenja Tomislava Đorđevića u avgustu 2010. godine, Vlada Republike Srbije je 2. septembra 2010. donela Zaključak „za izbor strateškog partnera u cilju razvoja banjskog turizma putem zajedničkog ulaganja sa Republikom Srbijom u društvo sa ograničenom odgovornošću“ u kome Agencija izuzima iz postupka privatizacije deo imovine HTP Fontana ad Vrnjačka Banja, u restruktuiranju, i to: Hotel Zvezda (11.445m2), Hotel Zvezda (druga faza – u izgradnji) (11.086m2) i Hotel Fontana (9.172m2) (sve ukupno 31.703m2) sa pratećom opremom, na osnovu koga je Ministarstvo raspisalo Javni oglas pre rešavanja vlasničkih odnosa.

Prava manjinskih akcionara nisu razmatrana, pa ni pravo vlasnika 26,5% akcija Fontane.

Navedenu inicijativu i akciju Ministarstva mediji su intenzivno pratili RTSPolitikaNovostiBlicBlicPolitikavrnjackabanja.biz.

Zaključak Vlade RS je i dalje na snazi, rezultati upravljanja Fontanom od strane Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda su poznati; šta je sa štetom koju su oni svojim upravljanjem naneli društvu i akcionarima i šta je sa pravima malih akcionara u društvu kojim upravlja država?!

©2020 Porodica Đorđević