Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

AIK Njegoš

Navodi

U medijskim objavama nakon hapšenja u avgustu 2010. godine (B92Večernje novostiBlic, Politika) navodi se da je AIK Njegoš iz Lovćenca nakon privatizacije od strane kompanije u čijem vlasništvu učestvuje Tomislav Đorđević otišlo u stečaj.

Protesti radnika pomenutog preduzeća koji su se održavali u maju 2008. godine dovode se dalje u vezu sa privatizacijom i dovođenjem firme u stečaj.

Istina

Stečajni postupak u AIK Njegoš iz Lovćenca pokrenut je 31. januara 2007. godine, a odluka o bankrotstvu doneta je 31. decembra 2007. godine.

Kompanija DTD Food, u čijem je vlasništvu posredno učestvovao Tomislav Đorđević, kupila je imovinu iz stečaja, a ne preduzeće AIK Njegoš, 3. marta 2008. godine na javnom nadmetanju od Agencije za privatizaciju za iznos od 1,23 milijarde dinara.

U tom trenutku AIK Njegoš je već više od godinu dana bio u stečaju. Protesti radnika koji se dešavaju tokom maja odnose se zapravo na potraživanja radnika od Agencije za privatizaciju koja je ostala vlasnik AIK Njegoš. U svojim zahtevima radnici ističu zahtev da im se iz prodajne cene stečajne imovine, iz koje nakon izmirenja obaveza prema poveriocima prema njihovoj proceni preostaje čak 500 miliona dinara, isplate zaostale zarade i staž.

Dalje: Hotel Prag

©2020 Porodica Đorđević