Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Fontana

Navodi

U medijskim objavama nakon hapšenja u avgustu 2010. godine (B92,  Večernje novostiBlic, PolitikaPress) navodi se da je jedna od privatizacija koja je raskinuta sa Tomislavom Đorđevićem kao nesavesnim kupcem i privatizacija HTP Fontana iz Vrnjačke Banje.

Takođe, ponavljaju se neistiniti navodi iz 2007. godine po kojima je obezbeđenje Tomislava Đorđevića 22. septembra 2007. godine u prostorijama HTP Fontana fizički nasrnulo na izvesnog Vladimira Nikolića, koji je u natpisima lažno predstavljen kao zaposleni Akcijskog fonda.

Istina

Tomislav Đorđević nije bio kupac HTP Fontana, niti je uopšte učestvovao u procesu aukcije kao ponuđač. Lista lica koja su činila Konzorcijum fizičkih lica sa kojima je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor dostupna je na sajtu Agencije. Akcije koje se nalaze u posedu firmi u čijem vlasništvu učestvuje Tomislav Đorđević su stečene kupovinom od malih akcionara na Beogradskoj berzi.

Tomislav Đorđević nikada u svom životu i poslovnoj karijeri nije imao lično obezbeđenje, kao što potvrđuje i ovaj članak u Večernjim novostima, koji je objavljen po nalogu suda. Apsurdnost tvrdnji iznetih u medijima Tomislav je opovrgao na sudu u nekoliko navrata.

Dalje: PTT Ugostiteljstvo

©2020 Porodica Đorđević