Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Siber Hegner

Navodi

skandaloznom članku primerenom žutoj štampi, poznati novinar Dimitrije Boarov u nedeljniku Vreme iznosi niz lažnih optužbi na račun poslovanja Tomislava Đorđevića.

Između ostalog, Boarov reciklira insinuacije u vezi sa nestalom robom za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji, koje su se prvi put pojavile u javnosti 1996. godine kada je uhapšen Dragoslav Bokan, vođa paravojne formacije Beli Orlovi, zbog napada na porodicu Đorđević i pljačke Tomislava Đorđevića četiri godine ranije. Tokom suđenja Bokanu, Tomislav je u štampi predstavljen kao sumnjivi biznismen koga su posetili uterivači dugova. Siber Hegner je Švajcarska firma koja je snabdevala preduzeće Tomislava Đorđevića, čija je jedna isporuka nestala na ratištu. Po novinskim člancima, Siber Hegner je navodno angažovao Bokana da naplati dug od Tomislava Đorđevića.

Istina

Napad na porodicu Đorđević 1992. godine od strane Bokana i pripadnika njegove paravojne formacije usledio je nakon što je Tomislav Đorđević pružio podršku predsedničkom kandidatu Milanu Paniću. Tokom sudskog postupka protiv Bokana i saučesnika ispostavilo se da se ne radi ni o kakvoj naplati dugova, da su počinioci novac zadržali za sebe i delimično ga potrošili na formiranje svoje političke stranke, nakon čega su pravosnažno osuđeni. Te činjenice ni tada nisu našle svoj put nazad u režimski kontrolisane medije.

Švajcarska firma Siber Hegner nikada nije pokrenula niti imala bilo kakav spor sa Tomislavom Đorđevićem niti sa bilo kojim njegovim preduzećem.

Preduzeće čiji je suvlasnik bio Tomislav Đorđević, naručilo je televizore od Siber Hegner 1991. godine, i ugovorilo plaćanje akreditivom po isporuci robe. YUCO ELECTRONICS je u Panonskoj banci uplatilo sredstva za 100% pokriće tog akreditiva.

Deo robe nikad nije isporučen zbog rata u Hrvatskoj, gde je opljačkan jedan voz sa televizorima. Da voz sa robom nikad nije prešao srpsku granicu utvrđeno je potvrdom koju je izdala Jugoslovenska železnica, i koja je predata DDOR Novi Sad, koje je bilo zaduženo za prijave ratnih šteta u Hrvatskoj.

Panonska banka niti je izvršila prenos sredstava isporučiocu niti je uplaćena sredstva vratila kupcu YUCO ELECTRONICS. Time je ovo preduzeće ostalo i bez robe i bez sopstvenog novca. Panonska banka je nakon 12 godina suđenja konačno obeštetila preduzeće Tomislava Đorđevića 2005. godine.

Po čitanju teksta Dimitrija Boarova nakon izlaska iz pritvora, Tomislav Đorđević se obratio nedeljniku Vreme opovrgavajući netačne navode i zahtevajući da mu se, u skladu sa Zakonom o informisanju i novinarskom etikom, omogući da odgovori na optužbe. Njegovi dopisi su ostali bez bilo kakvog odgovora.

Dalje: Agroživ

©2020 Porodica Đorđević